iGo pilot

Riadime automatizované vozíky

Dohodnúť konzultáciu

Inteligentný pilot pre váš sklad

Navigačná funkcia iGo pilot a bezpečnostné funkcie iGo pilot spájajú špecifickú topografiu skladu s vozíkmi, ktoré sú v nej prevádzkované. Navigačné rozhranie iGo pilot komunikuje so systémom riadenia skladu a kombinuje skladové procesy do inteligentného celku. Výsledkom je, že vozík vie presnú pozíciu, kde má tovar zaskladniť, a tak vodiča nezaťažuje. Ak obsluha príjme ďalšiu objednávku, vozík nájde svoju vlastnú cestu cez skladové uličky. Vďaka bezpečnostným asistenčným a výstražným systémom iGo pilot, ktoré je možné individuálne nastaviť do akéhokoľvek skladu, sa vozík proaktívne prispôsobuje svojej trase, miestnym podmienkam a možným nebezpečenstvám. Akonáhle vozík dorazí na miesto určenia, navigácia iGo pilot zastaví vidlice v presne určenej, správnej polohe reagála podľa aktuálnej úlohy. Po dokončení úlohy sa údaje odošlú späť do systému riadenia skladu, aby sa zabránilo chybám, nesprávnemu zaskladneniu alebo vyberaniu paliet. Výsledkom je výrazné zvýšenie manipulačnej kapacity a zvýšenie bezpečnosti vďaka prepojeniu.

 • Správny systém pre akékoľvek požiadavky zákazníkov: STILL iGo pilot dokáže čítať značky RFID a štítky s čiarovými kódmi

 • Vlastná konfigurácia: systém je možné individuálne prispôsobiť každému skladu s veľmi úzkou uličkou

 • Optimálne pracovné podmienky: odstránenie procesov vyhľadávania a zbytočné cesty zmierňujú zaťaženie operátora a umožňujú rýchle začlenenie nových zamestnancov

STILL iGo pilot

iGo pilot navigácia

Navigácia pilotov iGo vedie operátora vo vozíku v úzkej uličke po ideálnej trase do požadovanej polohy palety. Je to možné vďaka trojrozmernému policovému plánu, ktorý mapuje špecifickú topografiu skladu. Pri porovnaní s mapou uloženou v systéme vozík zistí svoju aktuálnu polohu v uličke a porovná ju so systémom danou polohou. Navigácia pilotov iGo sa prispôsobuje činnostiam ukladania a vyberania objednávok. Hneď ako príde objednávka, systém určí optimálnu horizontálnu a vertikálnu trasu do požadovaného umiestnenia police. Pomocou optického displeja môže obsluha vidieť svoju aktuálnu polohu vo vzťahu k cieľu. Vozík sa môže pohybovať iba v uvedenom smere. Ak je v nesprávnej uličke, displej to nahlási.

 • Najvyššia produktivita: vozík sa automaticky naviguje do cieľa po ideálnej trase, bez ohľadu na skúsenosti a znalosti operátora 

 • Jednoduché použitie: ciele môžu byť zadané pomocou skenera, terminálu alebo online zo systému riadenia skladu a proces sa začína iba jedným pohybom páky pohonu 

 • Inteligentná presnosť: vozík sa pohybuje presne do správnej polohy palety, s možnosťou zabrániť neželanému pohybu vidlíc, keď to nie je potrebné, aby sa zabránilo chybám pri zaskladňovaní a vyskladňovaní

Navigácia pre pilotov iGo: Technológia

Počas jazdy úzkymi regálovými uličkami vozík neustále zisťuje svoju aktuálnu polohu. Pomocou orientačných bodov zmeria aj vzdialenosť, ktorú prešiel, a určuje svoju aktuálnu polohu v regálovej uličke. Pre orientačné body STILL iGo pilot sa môžu použiť dve technológie: RFID alebo čiarový kód.

technológia RFID:

Transpondéry RFID (priemer 8 mm, dĺžka 23 mm) sa umiestňujú v pravidelných intervaloch do podlahy a slúžia ako orientačné body. Sú odolné proti vlhkosti. Po zasunutí do podlahy sú otvory utesnené. Anténa RFID v spodnej časti vozíka číta transpondéry počas jazdy. Tieto signály ukazujú aktuálnu polohu vozíka. Vozík zistí svoju presnú polohu pomocou týchto signálov kombinovaných s údajmi z jeho systému merania výšky.

Technológia čiarových kódov:

Robustné štítky s čiarovými kódmi odolné proti poškriabaniu s tlačenými kódmi, ktoré označujú ako oblasť skladu, tak riadok a príslušný regálový rám, sú pripevnené k jednej alebo obidvom stranám regálových rámov vo výške 500 mm od zeme v závislosti od použitia v sklade. Pomocou optickej čítačky vozík detekuje tieto čiarové kódy aj pri maximálnej rýchlosti. Potom z vypočítaných údajov a pomocou systému merania výšky vypočíta svoju presnú polohu v regálovej uličke. Technológia čiarových kódov sa používa v situáciách, keď sa vyžaduje vysoký stupeň presnosti.

iGO pilot navigácia: rozhranie

Pri zaskladňovaní a vyskladňovaní položiek vozík využíva presné súradnice skladovacích miest. V závislosti od úrovne prepracovanosti systému EDP (alternatívne: systém ERP) a požadovanej úrovne pohodlia sú pre navigáciu iGo pilot k dispozícii tieto komunikačné možnosti:

1. Manuálne zadanie:

Operátor zadá aktuálnu pozíciu v sklade, ako súradnice do terminálu v kabíne vodiča. Navigačné rozhranie iGo pilot preberie tieto súradnice pre vozík a stlačením tlačidla nastaví ideálnu trasu. Nie je potrebné pripojenie k systému ERP.

2. Zadávanie pomocou ručného snímača čiarových kódov:

Ak sú cieľové súradnice uloženého tovaru vo forme čiarového kódu (napr. na sprievodnom dokumente alebo na samotnom tovare), môžu sa tieto údaje prečítať pomocou ručného snímača čiarových kódov. Tieto súradnice sa potom pre vozík prevedú pomocou navigačného rozhrania iGo pilot a použijú sa ako základ pre trasu jediným stlačením tlačidla. V tomto prípade sa nevyžaduje pripojenie k systému ERP.

3. Prenos cieľových údajov systémom riadenia skladov (WMS):

V závislosti od úrovne prepracovanosti a dizajnu systému EDP a od požadovanej úrovne pohodlia poskytuje systém rôzne riešenia. Napríklad vodič si môže zvoliť nasledujúcu objednávku zo skupiny objednávok sám, ale pokročilejšie riešenie umožňuje prenášať optimálnu postupnosť objednávok s ohľadom na príslušnú stratégiu skladu a v spojení s navádzacím systémom pre vysokozdvižné vozíky.

4. Špecifické riešenie pre zákazníka:

Riešenia a nápady šité na mieru môžu byť implementované na základe individuálnych požiadaviek skladu a potrebných prepravných operácií.

Potrebujete poradiť?

Naši odborníci sú vždy pripravení odpovedať na vaše otázky týkajúce sa nášho portfólia.

Oslovenie*

Bezpečnosť iGo pilot

Ak je nainštalovaná bezpečnosť iGo pilot, prevádzková bezpečnosť a manipulačná kapacita regálových vozíkov sa výrazne zlepšia. Okrem toho sú vopred stanovené oblasti v sklade, na ktoré sa vzťahujú osobitné bezpečnostné predpisy. Trojrozmerná mapa týchto oblastí je uložená vo vozíku. Toto mapovanie poskytuje spoločnosť STILL. To umožňuje zvládnutie prekážok v uličke medzi regálmi, požadovaných brzdných vzdialeností na konci uličiek a výškových obmedzení počas každodennej prevádzky. Okrem toho vozík pomocou mapy neustále identifikuje svoju aktuálnu polohu. Vozík počas jazdy kontroluje každú uličku skladu a jej špecifické podmienky a prispôsobí sa im bez toho, aby musela zasiahnuť obsluha. Systém vždy dodržiava preddefinované bezpečnostné pravidlá.

 • Bezpečné: vďaka mnohým bezpečnostným funkciám asistent vodiča chráni tovar, regále, stavebné vybavenie a vozík pred poškodením

 • Vždy pripravený : znížené prestoje tým, že sa zabráni poškodeniu nárazom a následným opravám

 • Efektívne prostredníctvom zjednodušeného pracovného postupu sa vodič môže plne sústrediť na svoje hlavné úlohy.

Bezpečnosť iGo pilot: funkcie

Vďaka rôznym bezpečnostným funkciám chráni asistent vodiča pred poškodením tovaru, regálov, stavebného vybavenia a vozíka

Dynamický brzdový asistent - Vozík zabrzdí v správnom čase na konci uličky na základe individuálneho výpočtu. Počas tohto procesu systém berie do úvahy nielen vzdialenosť od konca uličky - ako v iných systémoch -, ale aj skutočnú rýchlosť jazdy. Výhoda: vyššia manipulačná kapacita vďaka zvýšenému výkonu pri práci, pretože vozík môže rýchlejšie jazdiť dlhší čas.

Ochrana pred kolíziou - vozík zohľadňuje pevné prekážky, ako sú svetlá, sprinklerové systémy a stropné konštrukcie, a tým zabraňuje kolíziám. Kontinuálnym sledovaním vzdialenosti medzi vozíkom a okolitými objektmi sa vozík zastaví skôr, ako narazí na prekážku. Výhoda: väčšie využitie skladovacích priestorov, pričom oblasti, ktoré boli predtým ťažko dosiahnuteľné kvôli nebezpečenstvu kolízie, sú teraz ľahko dostupné.

Obmedzenie výšky - maximálna možná výška zdvihu môže byť obmedzená pre konkrétne oblasti v regálovej uličke. Preto je možné prispôsobenie v priestoroch s rozdielnou výškou stropu. Výhoda: zvýšená bezpečnosť v oblastiach s rôznymi výškami.

Obmedzenie spúšťania podľa polohy - kabíne možno zabrániť, aby sa v určitých zónach spustila na podlahu. Zabráni sa tým poškodeniu vozíka, nákladu alebo vodiacich koľajníc. Výhoda: zvýšená bezpečnosť pri prekážkach na úrovni podlahy.

Obmedzenie rýchlosti podľa polohy - v určitých oblastiach môže byť rýchlosť jazdy a zdvíhania vozíka obmedzená. Poškodeniu vozíka alebo regálových jednotiek v oblastiach s nerovným terénom je možné zabrániť, aj keď neexistuje všeobecný rýchlostný limit pre všetky regálové uličky. Výhoda: vyššia manipulačná kapacita vďaka zvýšenému výkonu a väčšej bezpečnosti v oblastiach s nerovným terénom.

Zablokovanie riadenia mimo uličky - aj keď vozík opustí uličku, riadenie sa dá zablokovať na určitú vzdialenosť, aby bolo možné palety zdvihnúť alebo položiť. Zabráni sa tým poškodeniu vozíka a tovaru pri opúšťaní uličky. Výhoda: vyššia bezpečnosť vďaka predchádzaniu poškodeniam vozíka a tovaru.

Zablokovanie vidlíc podľa polohy - vidlici sa dá zabrániť, aby sa vo vymedzených oblastiach zasunula do regálu. Tým sa zabráni kolíziám s existujúcimi prekážkami vo vymedzených oblastiach. Výhoda: vyššia bezpečnosť vďaka predchádzaniu poškodeniam vozíka a tovaru.

Zamedzenie predĺženia vidlíc podľa polohy - predĺženiu vidlíc sa môže do určitej miery zamedziť vo vymedzených oblastiach alebo pozdĺž celej strany regálu. To umožňuje bezpečné zaskladovanie paliet s rôznymi orientáciami a rozmermi. Výhoda: vyššia bezpečnosť vďaka predchádzaniu poškodeniam vozíka a tovaru.

Blokovanie otáčania podľa polohy - vidliciam sa dá zabrániť v tom, aby sa natáčali na jednu stranu uličky v konkrétnej oblasti, po celej dĺžke alebo v definovaných oblastiach. Toto je praktické, ak je možné tovar zaskladovať iba na jednej strane uličky alebo ak by sa otáčanie malo povoliť iba na určitých miestach v úzkych uličkách. Výhoda: vyššia bezpečnosť vďaka predchádzaniu poškodeniam vozíka a tovaru.

Pomocník pre odovzdávacie pozície - polohy odovzdávacích pozícií pred regálovou uličkou je možné definovať pomocou štítkov RFID a potom ich vyvolať stlačením tlačidla. Vozík sa potom zastaví vo zvolenej polohe odovzdania. Výhoda: vyššia manipulačná kapacita vďaka zvýšenému výkonu s priamym prístupom k pozíciám.

Bezpečnosť iGo pilot: Obrázky a videá

{{ filteredVideos.length }} Videos

Potrebujete poradiť?

Naši odborníci sú vždy pripravení odpovedať na vaše otázky týkajúce sa nášho portfólia.

Oslovenie*

Na stiahnutie

 • Inštrukcie iGo pilot (EN) PDF, 5 MB Download
 • Brožúra Advanced Applications (EN) PDF, 5 MB Download
 

Zostaňme v kontakte

Naši odborníci sú vždy pripravení odpovedať na vaše otázky týkajúce sa nášho portfólia.

Vyplňte formulár

Na vaše požiadavky odpovieme v čo najkratšom čase.

Kontaktujte nášho špecialistu

Kontakt na našich odborníkov.

Oslovenie*