Individualizácia

Dokonalé prispôsobenie sa akejkoľvek požiadavke

Voliteľná výbava & Možnosti individualizácie

Už od založenia spoločnosti v roku 1920 sa všetky naše činnosti sústredili okolo jedného cieľa: snahy dôkladne pochopiť výzvy, ktorým čelia naši zákazníci. Výsledkom sú na mieru navrhnuté riešenia a do veľkej miery prispôsobiteľné produkty s prísľubom naplnenia všetkých potrieb vašej spoločnosti v oblasti intralogistiky.

Henry Ford, výrobca automobilov a jeden z prvých podnikateľov, ktorí zaviedli výrobu na montážnej linke už zhruba pred sto rokmi raz povedal svojim zákazníkom, že si môžu objednať svoje auto v ľubovoľnej farbe pokiaľ to bude čierna. Pre jeho súčasníka Hansa Stilla by bol takýto postoj nemysliteľný.

100 Jahre maßgeschneiderte Produkte & Dienstleistungen

A hoci bola spoločnosť, ktorú založil v roku 1920 ešte stále len dielňou na opravu generátorov a elektromotorov, už od prvých dní H. Still výrazne vnímal rôzne problémy, ktoré komplikovali život jeho zákazníkom a riešil ich na individuálnej báze. Koniec koncov, každá jedna oprava je vlastne individuálny prípad. Pre Hansa Stilla tak na mieru upravené produkty a služby tvorili základňu, ktorá mu umožňovala sústavne sa zameriavať na potreby zákazníkov. Vďaka tejto filozofii získal konkurenčnú výhodu a zároveň kľúčový slogan značky STILL.

Na mieru upravené riešenia: tromf v našej ruke

Adaptácia sériových riešení pre jednotlivé požiadavky našich zákazníkov je tiež hlboko zakorenená v DNA spoločnosti STILL. Pri prechode z výroby generátorov na vysokozdvižné vozíky si táto tradičná hamburská firma zvolila podobnú cestu: či už to bol vozík v tradičných korporátnych farbách zákazníka, konštrukcie, alebo prídavné časti so špecifickými funkciami prípadne na zákazku vyrobené produkty na použitie podľa vysoko špecifických požiadaviek, v STILL-e bolo vždy dostupné široké portfólio doplnkov pre individuálne dopravné riešenia. To všetko vďaka rozsiahlej výrobnej kapacite spoločnosti a skutočnosti, že firma vyvíjala svoje vlastné vozidlá.

Napríklad v roku 1947 si spoločnosť Deutsche Bundesbahn (prevádzkovateľ nemeckých spolkových železníc) od firmy STILL objednala veľké množstvo elektrických vozíkov EK 2000. Tieto kompaktné, ľahko manévrovateľné a flexibilné vozíky boli presne na mieru upravené tak, aby dokázali fungovať na priestorovo obmedzených nástupištiach a nákladných rampách. Až do dnešného dňa sú pre prepravu tovarov na nemeckých, či iných európskych železničných staniciach typické vozíky, ktoré časom nahradili tento pôvodný model.

/products/Company/100_Jahre_STILL/Customer_Options/Bild_03.png

Rastúci dopyt po na mieru prispôsobených produktoch

V priebehu povojnových dekád dopyt po produktoch upravených na mieru pokračoval v raste. Obdobie tzv. „nemeckého ekonomického zázraku“ a súvisiaci nárast prosperity širokých vrstiev obyvateľstva priniesli dodatočný impulz pre tento vývoj. Prispôsobovanie produktov, masová úprava produktov na mieru a zákazková priemyselná výroba sa stávajú dominantnými megatrendami 21. storočia: spĺňajú túžbu zákazníkov po autonómii, individualite a sebaurčení. V konečnom dôsledku má skutočne personalizovaný produkt cieľovú skupinu v ktorej je len jeden jediný subjekt – daný zákazník.

Je to logická postupnosť: individuálne požiadavky si vyžadujú na mieru upravené produkty a ich výroba následne vyvoláva potrebu po výrobných procesoch upravených na mieru – a to platí dvojnásobne pre odvetvie intralogistiky. Posun od štandardizovaných produktov k produktom upraveným na mieru si vyžaduje flexibilné ale efektívne procesné reťazce v oblasti výroby a distribúcie. Spoločnosti sa musia naučiť zakomponovať zákazníka do výrobného procesu, t. j. zladiť všetky výrobné a logistické procesy potrebné na výrobu koncového produktu s profilom daného zákazníka. Jedine tak dosiahnu životaschopnosť svojho sortimentu a riešení na trhu a zároveň skonsolidujú vernosť svojich zákazníkov.

Am Ende steht das personalisierte Produkt

Expertné skúsenosti z reálneho života v oblasti doplnkovej výbavy pre zákazníkov

Ako sa na tento vývoj pripravila spoločnosť STILL? V prvom rade prostredníctvom konceptov modulárnych vozíkov v kombinácii s vhodnými výrobnými procesmi, ktoré umožňujú produkciu série vozíkov ponúkajúcich značné možnosti úpravy na mieru, ktoré idú oveľa ďalej ako je štandardná konfigurácia voliteľných doplnkov pri bežných sériovo vyrábaných vozíkoch. Okrem toho ponúkame funkcionalitu známu ako zákaznícke doplnky. Ak má nejaký zákazník požiadavku, ktorá nie je uvedená v našom rozsiahlom katalógu variant výbavy vozíka, spoločnosť STILL preverí, akým spôsobom by sa dala požiadavka zákazníka realizovať ako na mieru upravený produkt a začne na realizácii pracovať okamžite po zadaní objednávky. Ak by dané riešenie mohlo byť užitočné aj pre iných zákazníkov alebo je dopyt po ňom opakovaný, následne je zaradené do katalógu s dostupnými konfiguráciami.

Smelo v ústrety budúcnosti

Jedeným z výrazných faktorov, ktoré podporujú celkový trend prispôsobovania a úprav na mieru je rastúca úroveň technického ale aj sociálneho prepojenia, ktorý so sebou prináša digitalizácia. Nové formy technologickej spolupráce ako je napr. crowdsourcing umožňujú zákazníkom, aby boli čoraz intenzívnejšie zapojení do výrobných procesov, prípadne do následných procesov úpravy produktov. Okrem toho tento trend umožňuje čoraz intenzívnejšiu komunikáciu nielen medzi ľuďmi, ale aj medzi ľuďmi a strojmi ako aj medzi samotnými strojmi. Digitalizácia a konektivita sú preto významné faktory, ktoré ovplyvňujú možnosti zákazníkov aj v odvetví intralogistiky.

 

V čoraz špecializovanejšom svete podnikania je vysoko pravdepodobné, že výber doplnkov a riešení samotným zákazníkom budú naberať na význame. Kľúč k úspechu spočíva v realizácii riešení na mieru tak úsporne ako sa dá, aby pridaná hodnota dokázala vyvážiť kúpnu cenu a aby sa dané riešenie zákazníkovi jednoducho vyplatilo. Zvyšovanie modularity výrobných liniek bude v tomto smere zohrávať významnú úlohu. Bude tiež dôležité, aby spoločnosti aplikovali tento prístup na rozvíjajúcom sa trhu budúcnosti, ktorým je trhu a automatizáciami. Ak dokážu v tejto sfére realizovať riešenia na mieru pomocou kombinácie rôznych modulov, zvýšia tak efektivitu vynaložených nákladov pre zákazníka v porovnaní s výrobou jednotlivých špecifických zariadení. Zároveň však úspech spočíva v odvahe prijať výzvy a ísť v ústrety zmenám, ktoré na prvý pohľad môžu pôsobiť odstrašujúco.

/products/Company/100_Jahre_STILL/Customer_Options/Bild_07.png
2016 präsentiert STILL das autonome Kommossionierfahrzeug vGo neo CX20

Ukázať odvahu

Ak by pred 20 rokmi nejaký zákazník chcel vychystávací vozík, ktorý dokáže rozoznať prostredie, v ktorom sa práve nachádza a naplánovať si svoju cestu skladom, bol by vždy v optimálnej pozícii vzhľadom na operátora a dokázal ho/ju odlíšiť od iných zamestnancov, či osôb, ktoré sa nachádzajú v sklade, mnohí výrobcovia by požiadavku odpísali a označili za bláznivú. No a potom inžinieri a produktoví špecialisti vo firme STILL, ktorí verili svojim nápadom a intuícii a vyvinuli presne takýto vozík.

V roku 2016 spoločnosť STILL predstavila autonómny vychystávací vozík iGo neo CX 20 vyvinutý tak, aby spĺňal potreby firiem, ktoré vyžadujú časté a efektívne vychystávanie objednávok. Vezmime si napríklad potravinárstvo: predtým ako prišiel iGo neo, vozík, ktorý nezávisle nasleduje svojho operátora, musel operátor, či operátorka nastupovať a vystupovať z vozíka každú chvíľu, len aby s vozíkom pohol o pár metrov, či dokonca len pár centimetrov. Počas 8-hodinovej zmeny tak musel tento proces zopakovať často aj 1500 krát, v prípade že používal vozík bez uvedenej funkcie. Ak by sme to prepočítali na kroky po schodoch, tento zamestnanec mohol počas jednej zmeny vystúpiť na vrchol známeho newyorského mrakodrapu Empire State Building a zísť nadol. Vďaka produktom vyvinutým na základe dôkladného poznania a pochopenia potrieb zákazníkov však teraz máme k dispozícii riešenie aj tohto problému, ktoré navyše umožňuje rozsiahle konfigurácie a adaptácie ešte ďalších, zákazníkom zvolených doplnkov


Čo vravia naši zákazníci


Dokonalé zladenie s ľubovoľnými požiadavkami

Ak chcete podrobnejšie informácie alebo máte akékoľvek otázky na tému individualizácie, naši špecializovaní konzultanti vám radi poradia.

Oslovenie*