Objavujeme pre vás budúcnosť už 100 rokov

Naše aktivity sa už 100 rokov koncentrujú na úspech našich zákazníkov. To čo nás poháňa vpred je snaha pochopiť ich individuálne požiadavky a následne reagovať našimi nápadmi a inováciami. Ako nadšenci pre priekopnícke myslenie vyvíjame a implementujeme na mieru upravené intralogistické riešenia s pridanou hodnotou, ktorá prekračuje súčet jednotlivých položiek. Objavujeme pre vás samotnú budúcnosť!

Na tejto webovej stránke vás chceme prizvať na túto zaujímavú a vizuálne fascinujúcu cestu, ktorá zobrazuje príbeh našej budúcnosti. Pokračujme v písaní tohto príbehu spoločne!


Intralogistika v období zmien

Ako jeden z najvýznamnejších dodávateľov manipulačnej techniky a riešení poznáme veľmi dobre faktory, ktoré ovplyvňujú úspech v intralogistike. Tvoríme budúcnosť už 100 rokov. Pozrite s nami ako sa faktory úspešnosti v intralogistike menili v čase.


Objavte ďalšie úspešné príbehy